Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2014

11:40

Doctor walks free in snapped-neck baby trial

A Swedish couple who lost their first baby, born with a snapped neck, lost in court on Thursday against the doctor who refused the mother a Cesarian despite a 55-hour labour.
10:54

Banned 'Crimea schemer' took holiday in Sweden

A Tupac-loving top aide to Vladimir Putin was in Sweden at the time an EU travel ban against him was announced, border police have confirmed.
10:31

Sale of Russian trade house in Sweden canned

The sale of a contested Russian building in Sweden, forcibly sold to settle a businessman's dispute with Moscow, will not go ahead.
10:15

H & M sänke på fallande börs

Stockholmsbörsen faller. Vid 11-tiden hade OMXS-index backat 0,6 procent till 432,8. Rapporterande H&M tillhör de största förlorarna.
10:15

Svantesson sätter hoppet till företagsledare

Sänkt restaurangmoms, YA-jobb och subventionerade anställningar är några av regeringens morötter till arbetsgivarna för att fler unga ska få jobb. Men ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög och nu sätter arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M) sitt hopp till företagsledarna.
10:12

Läkare frias för skräckförlossning

Den utdragna förlossningen på Höglandssjukhuset slutade med att barnet dog och kvinnan fick svåra skador. Den ansvarige läkaren, som åtalats för vållande av annans död och vållande av kroppsskada, frias av Eksjö tingsrätt.
10:10

Utskottsinitiativ om betalningstid

Riksdagens civilutskott vill ha ett obligatoriskt tak på betalningstider mellan företag på 30 dagar, utan möjlighet att avtala om undantag. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen i frågan, skriver riksdagen i ett pressmeddelande.
10:03

Ryska huset förblir osålt

Allt var klart för att göra om det omskrivna ryska huset på Lidingö till bostadsrätter – trodde investeraren Billy Üney, som ropat in fastigheten på exekutiv aktion för 20,5 miljoner kronor. – Men bankerna har dragit sig ur, berättar Billy Üney för SvD.
10:01

Lovar miljarder till landsbygden

Det svenska landsbygdsprogrammet förstärks med 2,8 miljarder kronor. Satsningen, som i dag presenterades av Annie Lööf, är en del av den kommande vårbudgeten.
09:55

Laurén: Det är ganska hårda bud

USA:s underrättelsetjänst bedömer att Ryssland kan invadera Ukraina. Hur resonerar befolkningen kring det som nu sker? Anna-Lena Laurén, Svenska Dagbladets medarbetare i Moskva, svarar på frågor om opinionen i både Ryssland och Ukraina.
09:53

Vänsterextremist åtalas för knivhugg

En 35-årig vänsterextremist har nu åtalats misstänkt för att ha knivhuggit en nazist i Stockholmsförorten Kärrtorp före jul.
09:50

Brittiskt lyft för detaljhandeln

Detaljhandeln i Storbritannien ökade mer än väntat i februari, i första hand tack vare ett lyft för matbutikernas försäljning.
09:48

Annie Lööfs lögn för att skydda Olofsson

Centerledaren Annie Lööf gav förra näringsministern Maud Olofsson stöd i beslutet att inte komma till förhör i konstitutionsutskottet (KU) om Nuon-affären. Som grund för stödet hade Lööf bland annat en lögn.
09:48

Ryska huset förblir osålt

Turerna kring det ryskägda huset på Lidingö fortsätter.
09:43

DI kritisk mot spaningsregister

Polisens allmänna spaningsregister (ASP) har brister när det gäller hanteringen av personuppgifter, konstaterar Datainspektionen (DI) efter en granskning.
09:42

Nedåt för eurozonens kreditgivning

Utlåningen till hushåll och företag i eurozonen minskade 2,2 procent i februari jämfört med ett år tidigare, enligt Europeiska centralbanken (ECB). Det kan jämföras med en nedgång för kreditgivningen i januari på 2,3 procent.
09:41

Obama: Stor beundrare av påven

Efter allehanda statschefer i Haag och de tyngsta EU-ledarna i Bryssel är det i dag påven Franciskus som får ta emot USA:s president Barack Obama på dennes pågående Europaresa.
09:38
09:34

All Nippon stärker flottan inför OS

Japanska flygbolaget All Nippon köper 70 nya flygplan inför OS 2020. Köpen består av 40 Boeingplan och 30 plan från Airbus. Priset för flygplanen är drygt 105 miljarder kronor.
09:32

Danko Jones till Gröna Lund

Danko Jones kommer till Sverige för en spelning på Gröna Lund i Stockholm den 16 maj. Det kanadensiska rockbandet är riktiga Sverigevänner som ofta spelat här. De gjorde en serie spelningar här så sent som i november.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.